Våra tjänster

I samarbete med våra partners så erbjuder vi en bred repertoar av möjligheter. Hör gärna av Er så tar vi ett samtal om hur vi kan hjälpa Er

Vad vi erbjuder Er:

Konstruktion

Vi levererar tjänster inom mekanik- och elkonstruktion. Vi har stor kunskap inom modellering och ritningsframställning och erbjuder även resurs- och kompetensförstärkning.

Projektledning

Vi är övertygade om att nyckeln till framgång ligger i en skicklig projektledning. Våra erfarna projektledare samordnar alla relevanta discipliner och tar ansvar för att ditt projekt genomförs på rätt sätt, i rätt tid och enligt projektets ekonomiska ramar. Vi jobbar alltid kostnadseffektivt och strukturerat.

3D-Skanning

Vi utför 3D-skanningar för att underlätta en mängd olika projekt. Allt från re-engineering till ombyggnation, konstruktionsanpassningar i industrin samt underlag för relationshandlingar. 3D skanning sparar mycket tid och ger en stor trygghet i konstruktionsskedet.

Förstudier

En genomarbetad förstudie är en förutsättning för ett lyckat projekt. Vi har den bredd och den kompetens som krävs för att se saker som andra hade missat och kan därmed skapa ett solitt underlag för kommande arbete.

Inköp- och upphandlingsstöd

Genom att tillföra det tekniska perspektivet i en inköp- eller upphandlingsprocess kan vi förutse fallgropar och säkerställa att inga villkor missas. Vi knyter samman det tekniska behovet du är ute efter med de administrativa kraven och formulerar det som behövs för att du ska nå dina mål.

CE-märkning och dokumentation

Vi säkerställer att ditt projekt följer de standarder och normer som krävs för CE-märkning. Förutom att ansvara för att alla checklistor följs kan vi genomföra själva märkningen. Vi erbjuder dessutom kurser i CE-märkning för dig och ditt företag.

Bygg- och projekteringsledning

Vi erbjuder projekteringsledning för flertalet discipliner så att du får allt underlag du behöver för att komma vidare med ditt projekt. Och våra byggledare säkerställer på plats att arbetet går enligt plan.

Konstruktion

Vi levererar tjänster inom mekanik- och elkonstruktion. Vi har stor kunskap inom modellering och ritningsframställning och erbjuder även resurs- och kompetensförstärkning.

Montage

Tillverkning

Projektledning

Vi är övertygade om att nyckeln till framgång ligger i en skicklig projektledning. Våra erfarna projektledare samordnar alla relevanta discipliner och tar ansvar för att ditt projekt genomförs på rätt sätt, i rätt tid och enligt projektets ekonomiska ramar. Vi jobbar alltid kostnadseffektivt och strukturerat.

3D-Skanning

Vi utför 3D-skanningar för att underlätta en mängd olika projekt. Allt från re-engineering till ombyggnation, konstruktionsanpassningar i industrin samt underlag för relationshandlingar. 3D skanning sparar mycket tid och ger en stor trygghet i konstruktionsskedet.

Förstudier

En genomarbetad förstudie är en förutsättning för ett lyckat projekt. Vi har den bredd och den kompetens som krävs för att se saker som andra hade missat och kan därmed skapa ett solitt underlag för kommande arbete.

Inköp- och upphandlingsstöd

Genom att tillföra det tekniska perspektivet i en inköp- eller upphandlingsprocess kan vi förutse fallgropar och säkerställa att inga villkor missas. Vi knyter samman det tekniska behovet du är ute efter med de administrativa kraven och formulerar det som behövs för att du ska nå dina mål.

CE-märkning och dokumentation

Vi säkerställer att ditt projekt följer de standarder och normer som krävs för CE-märkning. Förutom att ansvara för att alla checklistor följs kan vi genomföra själva märkningen. Vi erbjuder dessutom kurser i CE-märkning för dig och ditt företag.

Bygg- och projekteringsledning

Vi erbjuder projekteringsledning för flertalet discipliner så att du får allt underlag du behöver för att komma vidare med ditt projekt. Och våra byggledare säkerställer på plats att arbetet går enligt plan.

Frågor? Fundera inte, maila oss!

info@partmont.se