Värdegrunder

Partmont är en ung aktör med 160 år samlad erfarenhet inom industriservice och stålmontage. Vi drivs av vår ambition att förenkla och förbättra

Med säte i Norrland når vår personal ut till hela Sverige och Skandinavien.

Vår personal besitter bred kompetens inom all slags montage och installation.

Hållbarhet

Att arbeta hållbart kan vid första anblick verka som en självklarhet för oss alla, men att arbeta hållbart är en stor fråga med många aspekter att ta hänsyn till.

Att återvinna vårt skrot är något naturligt för oss alla, men att fråga hur din arbetskamrat mår är en mycket mer komplex del av vårt arbete för en hållbar och sund arbetsmiljö för våra medarbetare och kunder.

Vi inom Partmont medarbetare med olika bakgrund och har stor acceptans för att vi alla är olika och att alla har olika behov och förväntningar på både arbete och fritid.

Vi tolererar under inga omständigheter förtryck och förlöjligande av oliktänkande och personer med avvikande åsikter eller utseende. Vi är alla olika och måste så även få förbli.

Vi står alla inför stora utmaningar med hänsyn till miljö- och klimatfrågor. Vi på Partmont förstår att även vi som mindre aktör måste ta vårt ansvar för en hållbar framtid. Hit hör frågor som att minska vårt beroende av fossila bränslen och om möjligt använda energikällor med mindre avtryck på vår gemensamma lokala och globala miljö.

Säkerhet

Säkerhet är och förblir alltid prioritet nummer ett!

Att få komma hem till familj eller partner välmående med väl utfört uppdrag bakom oss är alltid det viktigaste.

Vi arbetar i en miljö som till stor del består utav risker och med ett visst mått av riskabla moment. Därför är första steget alltid att värdera riskerna och att, om möjligt, eliminera det farliga momentet så långt detta är möjligt.

De flesta risker går att utesluta ur arbetsmomenten och om det inte är möjligt så ska alla som utför den typen av arbeten ha kunskap i vad och hur vi ska agera vid ett eventuellt misstag.