Det här är Partmont

Partmont är en ung aktör med 160 år samlad erfarenhet inom industriservice och stålmontage. Vi drivs av vår ambition att förenkla och förbättra

Med säte i Norrland når vår personal ut till hela Sverige och Skandinavien.

Vår personal besitter bred kompetens inom all slags montage och installation.

Hållbarhet

Att arbeta hållbart kan vid första anblick verka som en självklarhet för oss alla, men att arbeta hållbart är en stor fråga med många aspekter att ta hänsyn till.

Att återvinna vårt skrot är något naturligt för oss alla, men att fråga hur din arbetskamrat mår är en mycket mer komplex del av vårt arbete för en hållbar och sund arbetsmiljö för våra medarbetare och kunder.

Vi inom Partmont medarbetare med olika bakgrund och har stor acceptans för att vi alla är olika och att alla har olika behov och förväntningar på både arbete och fritid.

Vi tolererar under inga omständigheter förtryck och förlöjligande av oliktänkande och personer med avvikande åsikter eller utseende. Vi är alla olika och måste så även få förbli.

Vi står alla inför stora utmaningar med hänsyn till miljö- och klimatfrågor. Vi på Partmont förstår att även vi som mindre aktör måste ta vårt ansvar för en hållbar framtid. Hit hör frågor som att minska vårt beroende av fossila bränslen och om möjligt använda energikällor med mindre avtryck på vår gemensamma lokala och globala miljö.

Säkerhet

Säkerhet är och förblir alltid prioritet nummer ett!

Att få komma hem till familj eller partner välmående med väl utfört uppdrag bakom oss är alltid det viktigaste.

Vi arbetar i en miljö som till stor del består utav risker och med ett visst mått av riskabla moment. Därför är första steget alltid att värdera riskerna och att, om möjligt, eliminera det farliga momentet så långt detta är möjligt.

De flesta risker går att utesluta ur arbetsmomenten och om det inte är möjligt så ska alla som utför den typen av arbeten ha kunskap i vad och hur vi ska agera vid ett eventuellt misstag.

Vi som driver Partmont

VD & projektledare

Janne Kettunen

Personalrekrytering & Montageledare

Juri Hansman

Montageledare

Tony Taavola

HMS, KMA & Svetsansvarig

Jim Kenning

Företag som vi har hjälpt

"Partners i positiv förändring"

Vår styrka blir Er styrka!

Vår absolut viktigaste tillgång är vår personal som jobbar ute hos våra kunder. En styrka som består av erfarenhet och yngre killar och tjejer som jobbar tillsammans med samma mål och grundtanke att vi alla arbetar för varandra och våra kunder.

Tillgång till mycket välrenomerade projektledare. Tillverkning i Estland och Litauen hos våra sedan länge utvalda partners Detta leder till att vi kan ta stora och mindre uppdrag.

Certifierad enligt 1090-2

Vi finns och verkar i hela skandinavien

Vill du arbeta hos oss?

Fyll i ditt namn, din email och gärna en kort presentation av dig själv så återkommer vi och tar det vidare därifrån.

    Frågor? Fundera inte, maila oss!

    info@partmont.se